OPTIMALISARIE SCHAPPENPLANNEN INTERGAMMA

OPDRACHT

Voor de inrichting van de bouwmarkten van GAMMA en KARWEI werken beide formules met schappenplannen. Deze worden gemaakt door de afdeling Space Management in samenwerking met de afdeling Format. Beide formules zijn hierbij afhankelijk van verschillende leveranciers. Door het niet borgen van verschillende wijzigingen in schappenplannen komt de inhoud hiervan niet meer overeen met de inhoud van de leveranciers en met het schappenplan in de bouwmarkt. Aan STOER is gevraagd om met een gestructureerde manier van aanpak alle schappenplannen langs te gaan en te zorgen dat deze inhoudelijk overeenkomen bij zowel de formule als de leverancier. 

 

ONZE AANPAK

Het project kunnen we opdelen in drie fases: 

Voorbereidende fase: 

 • Opzetten van werkgroep met belangrijkste stakeholders
 • Opzetten van tweewekelijkse stuurgroep met directe en belangrijkste stakeholders
 • Voorlopige planning maken project

 

Uitvoerende fase:

 • Twee keer per week begeleiden van werkgroep
 • Bepalen en borgen van uitgezette acties 
 • Zorgen dat juiste recepturen worden opgeleverd, goede controle wordt gedaan en schappenplannen worden aangepast waar nodig
 • Informeren van stuurgroep met stand van zaken 
 • Waarborgen en/of aanpassen planning

 

Controle fase: 

 • Managen controle schappenplannen in praktijk
 • Managen aanpassingen schappenplannen 

 

IMPACT

Het projectleiderschap vanuit Bureau STOER heeft geresulteerd in kloppende schappenplannen bij zowel GAMMA als KARWEI, waardoor bij het (her)openen van een nieuwe bouwmarkt vrijwel alle schappen in één keer juist worden opgebouwd.

 • Datum

  2022

 • Klant

  Intergamma

 • Project

  Procesoptimalisatie