VOORUIT KIJKEN & VOORSPRONG NEMEN

ALS ORGANISATIE WIL JE KANSEN IN DE MARKT PAKKEN EN ZE SNEL VERTALEN NAAR PROJECTEN MET TASTBARE RESULTATEN. DAARVOOR HEB JE INTERNE EN EXTERNE PROCESSEN NODIG DIE DAT MOGELIJK MAKEN. EN WIL JE MEDEWERKERS EN MIDDELEN SCHERP GEFOCUST INZETTEN.
STOER HELPT JE OM DAT TE REALISEREN.

OUDE PATRONEN DOORBREKEN

Veel van het dagelijkse werk in organisaties verloopt in vaste patronen en (soms bijna) onbewuste processen. Bijvoorbeeld hoe projecten worden gedraaid, hoe er inhoudelijk over wordt gedacht of waar het geld en de mensen naar toe gaan. Zulke patronen en processen zijn in de regel behulpzaam. Soms staan ze een snel antwoord op veranderende marktomstandigheden in de weg. Organisaties die kansen willen pakken, zullen daarom hun processen en middelen (regelmatig) onder de loep moeten leggen om te zien of ze nog wel werken.

NIEUWE STRUCTUREN BOUWEN

Vernieuwing en verbetering begint met weten wat niet (meer) werkt. STOER helpt om dat in kaart te brengen. We komen met een totaalplaatje waarin duidelijk wordt waar kansen liggen. We maken concreet hoe we dat zien en gaan samen aan de slag om nieuwe structuren en manieren van werken te implementeren. We zetten daarvoor projecten op, verbeteren tegelijkertijd processen en brengen hernieuwde focus aan. Onze adviezen en aanpak hebben direct resultaat. Omdat we weten waarover we praten:

  • We zijn bekend met ins en outs van winkels, merken en formules.
  • We zijn thuis in hoe consumenten van nu en straks denken en kopen; we zien de trends en kansen.
  • We hebben bewezen ervaring met CRM en hoe dit een spil kan zijn voor het bouwen van een merk en het binden van klanten.
  • We kennen de kracht van de winkelvloer in een groeiende online wereld.
  • We gebruiken de online wereld om merken en winkels te ondersteunen en te versterken.
  • We weten hoe medewerkers op een hoofdkantoor werken.
  • We begrijpen hoe inkoop, marketing en andere disciplines elkaar nodig hebben.

Veel van deze processen zijn branche-onafhankelijk. Van retailers tot dienstverleners en van (semi)overheidsorganisaties tot zorginstellingen, ons getraind oog ziet overal kansen.