PROCESOPTIMALISATIE CONTENT ONTWIKKELING NOPPIES

OPDRACHT

Noppies heeft ons gevraagd om het concentproces onder de loep te nemen en te optimaliseren t.b.v. enerzijds kostenbesparing en anderzijds tijdsbesparing. We hebben hiervoor een procesflow en procesbeschrijving opgeleverd. Het proces draait nu in de organisatie. 

ONZE AANPAK

 • Inventarisatie huidige proces d.m.v. gesprekken met content manager

 • Inventarisatie wensen, belangen en verantwoordelijkheden van alle betrokken stakeholders

 • Opstellen ideaalproces d.m.v. procesflow (één schematisch overzicht)

 • Afstemmen van procesflow met belangrijkste stakeholders in het proces

 • Na akkoord op procesflow uitwerking naar procesbeschrijvingdocument met daarin per stap beschreven wat de werkzaamheden zijn binnen die stap, wat de deliverables zijn, welke stakeholders betrokken zijn en wie beslissingsbevoegd is. Tenslotte beschrijven we waar in de planning van het gehele proces elke stap zich bevindt d.m.v. een X- planning

 • Voorstel voor kick-off moment in de organisatie voor implementatie van het gehele proces

IMPACT

 • Afdelingen werken beter samen
 • Afdelingen kennen elkaars verantwoordelijkheden
 • Afdelingen zijn niet onnodig bij stappen in het proces betrokken: er wordt dus efficiënter gewerkt
 • Kosten worden bespaart 
 • Datum

  2022

 • Klant

  Noppies

 • Project

  Procesoptimalisatie