EEN NIEUWE WINKELFORMULE VOOR DEKAMARKT

OPDRACHT

Vanuit de nieuwe Brand Key van DekaMarkt “Vieren van Vakmanschap” is samen met Bureau STOER en SANDENBURG (concept creation) gewerkt aan een gehele nieuwe winkelformule in Heemstede.
STOER is tijdens dit project verantwoordelijk voor de gehele begeleiding en aansturing van alle Instore Communicatie. Van concept t/m uitwerking in alle communicatielagen.

ONZE AANPAK

Het doel van de vernieuwde Instore Communicatie van DekaMarkt is het vergroten van de vers- en kwaliteitsperceptie en om een duidelijk prijsgevoel te vergroten.

Hoe heeft STOER dit aangepakt? Het project is opgedeeld in vijf fases:

Fase 1:

Oriëntatiefase

Met het neerzetten van een nieuwe DekaMarkt formule is Instore Communicatie van essentieel belang voor het uitdragen van de nieuwe merkessentie. Hiermee wordt het merk DekaMarkt overdragen aan haar klanten, medewerkers en leveranciers.

STOER stelt voorafgaand aan het proces een Plan van Aanpak op, waarin verschillende fases worden benoemd die belangrijk zijn voor de Instore Communicatie. Fases uit het plan zijn o.a. de inventarisatie van alle huidige materialen en middelen, het opstellen van een briefing voor de Instore Communicatie voor Sandenburg, het opstellen van een beleid (waar moet de Instore Communicatie aan voldoen), prototypes ontwikkelen en testen en tot slot de uitwerking van alle middelen begeleiden.

Fase 2:

Ontwikkelen en uitwerken van alle Instore Communicatiemiddelen

Voordat er gestart kan worden met de Instore Communicatie, heeft STOER een duidelijke briefing opgesteld voor de Instore Communicatie richting Sandenburg met daarin de volgende onderdelen:

 • Formule uitgangspunten
 • Merkessentie
 • De verschillende communicatie niveaus voor de juiste customer flow;
  • Branding (merkherkenning)
  • Navigeren (hoofd- en subnavigatie, afdelings- en categorieniveau)
  • Inspireren (storytelling, tips, oplossingen, recepten etc.)
  • Informeren (product informatie, over het merk en de formule)
  • Activeren (duidelijk prijssignaal geven, aanzetten tot kopen, actiekoppen etc.)

Aan de hand van deze briefing is Sandenburg aan de slag gegaan. STOER heeft samen met DekaMarkt een richting gekozen en STOER heeft vervolgens de uitwerking van alle Instore Communicatie:

 • Het begeleiden van de opmaak van alle uitingen en het schrijven van teksten
 • Het bepalen van de posities van de communicatiemiddelen in de winkel
 • Het aansturen van de productie van hardwaren en in-lays

Fase 3:

Testfase

DekaMarkt Heemstede is compleet vernieuwd, hierdoor was het mogelijk om voor opening diverse Instore Communicatie op locatie te testen.
Alle overige Instore Communicatiemiddelen zijn getest in een proefruimte bij de leverancier Reklet. Met de uitkomsten van deze testfase hebben we voor opening nog diverse middelen kunnen optimaliseren.

Fase 4:

Uitrol

STOER is verantwoordelijk voor het uitrollen van alle Instore- & gevel communicatie van deze nieuwe winkel. Wij zijn dus een week voor opening op locatie aanwezig om alles in goede banen te leiden.
De nieuwe Instore Communicatie zorgt ervoor dat klanten nog makkelijker hun weg kunnen vinden en geïnspireerd worden om nieuwe producten mee naar huis te nemen.

Fase 5:

Evaluatie

Na opening zijn wij ook betrokken bij de evaluatie van deze eerste pilotwinkel. Hierin wordt o.a. gekeken naar het proces, de resultaten en de samenwerking met het projectteam. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om een klantonderzoek te doen en alle learnings mee te nemen naar de verdere uitrol van deze nieuwe winkelformule.

IMPACT

Een vernieuwde winkelformule die klaar is voor de toekomst.

 • Datum

  2020

 • Klant

  DekaMarkt

 • Project

  Instore Communicatie