Schermafbeelding 2022-06-09 om 14.25.40

PRODUCT OWNER TODAY APP DETAILRESULT

Keephub als medewerkersplatform voor alle medewerkers van Detailresult

OPDRACHT

In september 2020 is STOER gestart met het begeleiden van de opzet, ontwerp, inrichting en implementatie van het medewerkersplatform ‘Keephub’ onder de noemer toDay voor Detailresult. De doelstelling van dit project was om in december 2020 alle winkelmedewerkers aangesloten te hebben met een inlogpercentage groter dan 95 procent. Startend met de winkelorganisatie: 22.000 medewerkers in de operatie van DekaMarkt en Dirk.

Het platform heeft als doel het intranet te vervangen en persoonsgerichte communicatie mogelijk te maken, zowel op individueel als groepsniveau.

ONZE AANPAK

Onze aanpak kan worden opgedeeld in verschillende fases:

1. Inventarisatie wensen van de organisatie

2. Ontwerpen inrichting platform

3. Ontwerpen rollen- en rechtenstructuur platform o.b.v. input van de organisatie en AFAS

4. Koppeling systemen t.b.v. juiste werking van het platform

5. Uitrol in verschillende fases: per lanceringsmoment een combinatie tussen nice to haves en must haves

6. Doorontwikkeling platform o.b.v. ervaringen

7. Uitrol in verdere organisatie o.b.v. learnings winkelorganisatie

8. Stap 1 t/m 5 voor het aansluiten van de overige organisatieonderdelen

RESULTAAT

In december is 98 procent van de medewerkers van de winkelorganisatie aangesloten bij het platform. Per februari 2021 ontvangen alle winkelmedewerkers de taakgerichte informatie voor op de werkvloer via de toDay applicatie. Deze werkt niet alleen op de eigen devices van de medewerkers, maar ook op de bedrijfs PDA’s. Het intranet is per februari 2021 voor de winkelorganisatie uitgefaseerd.

IMPACT

Voor de winkelorganisatie is met de komst van het platform de communicatie laagdrempeliger geworden en is informatie makkelijker beschikbaar gemaakt voor alle medewerkers. Daarnaast is de informatie ook relevanter voor de individu, omdat er informatie op maat (en job) geleverd wordt.

  • Datum

    2020

  • Klant

    Detailresult

  • Project

    Project leider interne medewerkers applicatie

Schermafbeelding 2022-06-09 om 13.30.11
Schermafbeelding 2022-06-09 om 14.32.30