EEN ‘MONSTER’ PROJECT

OPDRACHT

In iedere communicatie uiting van Blokker worden producten gebruikt, soms gefotografeerd in sfeer, soms in packshots. Het proces rondom monsterfotografie is niet strak georganiseerd. Dit resulteert in veel verschillende fotografiemomenten, monsters die zoek raken en hoge kosten vanwege inefficiëntie.

Aan STOER is gevraagd het monsterproces geheel onder de loep te nemen en, met de wensen en eisen vanuit de verschillende disciplines die in bij dit traject betrokken zijn, een efficiënt proces te ontwikkelen.

ONZE AANPAK

Om tot de procesoptimalisatie van de monsters te komen, worden de volgende stappen gezet:

 • Diverse afspraken met alle betrokken afdelingen en partijen (Supply Chain, Verkoop, Facility, Communicatie, reclamebureau etc.) t.b.v. de inventarisatie van de wensen en mogelijkheden
 • Ontwikkeling van een format voor de monster vertrek- en retourlijst t.b.v. het reclamebureau
 • Ontwikkeling van het procesdocument met beschrijving van de flow, verantwoordelijken, deadlines en afspraken
 • Oplevering van het definitieve procesdocument aan de opdrachtgever
 • Implementatie van het proces in de organisatie en met de externe partijen, inclusief tussentijdse checks op haalbaarheid

IMPACT

Aan de hand van een visueel overzicht van het voorgestelde monsterproces worden de benodigde stappen, verantwoordelijkheden, vereisten en timings heel overzichtelijk weergegeven.

De duidelijke rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot het nieuwe monsterproces hebben bijgedragen aan een grote kostenbesparing en een strak georganiseerd efficiënt proces, waardoor de monsters minder vaak zoek raken en automatisch een bestemming toebedeeld krijgen als ze na afloop van de fotografie niet meer terug kunnen naar de winkels.

 • Datum

  2016

 • Klant

  Blokker

 • Project

  Optimalisatie monsterproces